Download: Scroll Lock Flasher Plugin 0.0.14

Download > Dodatki do komunikatora Tlen.pl. > Scroll Lock Flasher Plugin 0.0.14

Scroll Lock Flasher Plugin 0.0.14 stabilna


Plugin ten powoduje, iż za każdym razem kiedy przyjdzie do Użytkownika komunikatora Tlen wiadomość, lampka Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock miga. Za pomocą okna ustawień można konfigurować zachowanie się wtyczki : ilość mignięć lampką Scroll Lock oraz odstęp czasowy pomiędzy mignięciami określany w milisekundach. Można także za pomocą odpowiedniego pola wyboru określić jaką z 3 lampek wtyczka ma migać : Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock.

Można także ustawić za pomocą odpowiedniej opcji w menu ustawień, aby wtyczka migała tak długo wybraną lampką (w zadanych odstępach czasu) dopóki okno z rozmówca, który wysłał do nas wiadomość nie zostanie uaktywnione.

Dostępna jest także opcja nakazująca sumować wtyczce mignięcia, w przypadku wielu przychodzących zaraz po sobie wiadomości, a kiedy wtyczka jeszcze nie skończyła migać zadaną ilość razy; opcja nieaktywna kiedy jest zaznaczona opcja nakazująca migać bez przerwy, dopóki użytkownik nie uaktywni okna, w którym przyszła wiadomość.

Od wersji 0.0.12 wtyczka miga wybranymi lampkami na klawiaturze, także kiedy przyjdzie nowa wiadomość e-mail.

Wtyczka migając lampkami nie generuje naciśnięć klawiszy, dlatego bo kontroluje bezpośrednio lampki na klawiaturze, co wyklucza interferencję z wpisywanym tekstem.

Od wersji 0.0.13 dodane logowanie błędów i działania algorytmów wtyczki do pliku "slfp_log.txt". Jeśli znalazłeś błąd w działaniu wtyczki - prześlij mi ten plik, celem zbadania, gdzie jest problem.

Wymagania systemowe :
wersja 0.0.14:
- Komunikator Tlen.pl 7.0.2.1

wersja 0.0.13:
- Komunikator Tlen.pl 7.0.1.72

wersja 0.0.12:
-Komunikator Tlen.pl 7.0.1.71

wersja 0.0.11:
- Komunikator Tlen.pl 7.0.1.70 RC

wersja 0.0.10:
- Komunikator Tlen 7.0.1.69

wersja 0.0.1 - 0.0.9:
- Komunikator Tlen 7.0.1.68

- Windows 2000/XP/Vista/7

Log zmian :
[b]Wersja 0.0.14:
- wtyczka przekompilowana pod QT 4.7.2 oraz nowym Tlen SDK, tak aby działała z nowa wersją Tlenu,
- dodana nazwa i wersja wtyczki jaką wtyczka zapisuje w pliku logu
- dnia 02.01.2012 wtyczka została udostępniona na licencji GNU LGPL 2.1. Źródła na [url]https://github.com/MKalat/Scroll-Lock-Flasher-Plugin[/url][/b]
Wersja 0.0.13:
- dodane logowanie do pliku slfp_log.txt działania wtyczki w celu wykrywania błędów wtyczki,
- plugin skompilowany dla QT 4.7.1.

Wersja 0.0.12:
- dodałem funkcję migania wybrana lampką w przypadku nadejścia nowego e-maila.

Wersja 0.0.11:
- plugin przekompilowany dla komunikatora Tlen.pl w wersji 7.0.1.70 RC

Wersja 0.0.10:
- plugin przekompilowany tak, aby działał pod wersją 7.0.1.69 komunikatora
Wersja 0.0.9:
- dodana opcja sumowania mignięć, kiedy przychodzą nowe wiadomości, a opcja migaj bez przerwy nie jest aktywna.
Wersja 0.0.8:
- mechanizmy wtyczki dotyczące migania lampkami zostały przebudowane, w taki sposób, że zamiast symulować naciśnięcie klawisza, wtyczka wysyła odpowiednie polecenia do kontrolera klawiatury; jest to lepsza metoda bowiem jej efektem jest to, że żaden klawisz nie jest dla systemu naciskany w trakcie operacji migania,
- dodana możliwość wybrania klawisza Num Lock i Caps Lock jako mających migać w stosownym polu w ustawieniach wtyczki.

Wersja 0.0.7 :
- dodana opcja nakazująca wtyczce migać bez przerwy dopóki okno rozmowy nie zostanie uaktywnione

Wersja 0.0.5 :
- poprawione wyświetlanie polskich znaków w oknie ustawień wtyczki.

Wersja 0.0.4 :
- dodane opcje : określania ilości przełączeń lampki Scroll Lock oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi przełączeniami

Wersja 0.0.3:
- poprawiona wydajność wtyczki - obecnie już nie blokuje Tlenu.

Wersja 0.0.2 :
- poprawione czasy migania Scroll Locka; teraz przełącza się co 500 ms i powtarza to 10 razy.

Wersja 0.0.1 :
- pierwszy release.
Kalendarz
MK
02/01/2012
Pobrań
Pobrań 1670
Informacje
Wersja: stabilna
Licencja: GNU LGPL 2.1
O/S: Windows 2000/XP/Vista/7
© Marcin Kałat 2010 - 2012

Pobierz:
Pobierz
(24 KB)
Statystyka Łącznie plików: 68
Łączna liczba pobrań: 36404
Najpopularniejszy plik: Tlen 7 Settings Backup v. 1.0.0.10 [ 2040 ]
Najnowszy plik: Librarian Books Catalogue for Java 1.0.2 [ 135 ]
PHP-Fusion PL